3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu madde 19

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  • a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

Bulundurması zorunludur.